Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NA :”Wykonanie rocznych kontroli okresowych polegających na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, obiektów budowlanych będących własnością Gminy Niemcza „

wrz 9, 2022 | Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail …

                                                                                                                                                                                                                      Niemcza 09.09.2022r.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Wykonanie rocznych kontroli okresowych polegających na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, obiektów budowlanych będących własnością Gminy Niemcza „

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie „wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych ” zgodnie z art.62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo Budowlane.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przegląd technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Niemcza

Z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych budynków należy sporządzić protokół w wersji papierowej oraz dokonać odpowiednich wpisów w książkach obiektów budowlanych.

Osoby przeprowadzające przeglądy i podpisujące się pod protokołami muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia budowlane.

Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 23.09.2022 roku do godz. 15.00 drogą elektroniczną pkniemcza@gmail.com lub pocztą na adres Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o

ul. Wrocławska 3a 3b 58-230 Niemcza.

Termin wykonania usługi : do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, w cenie ryczałtowej brutto powinien ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Zaproponowana przez Wykonawcę cena jednostkowa jest ceną ostateczną, nie podlega negocjacjom i nie może ulec zmianie.

Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. Budynki komunalne należy zafakturować na Gminę Niemcza.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 8376 023 lub 696 928 810

Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oferta winna zawierać:

– ofertę cenową zgodnie z zał.1 niniejszego zapytania.

W załączeniu: wykaz budynków.

Z poważaniem

Elżbieta Szymańska

zapytanie przeglądy budowalne 2022

wykaz budynki komunalne Przeglądy Budowlane 2022

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content