Odpady

Warto wiedzieć

Niemcza należy do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, w ramach którego powstał system zagospodarowania odpadów komunalnych powiatu dzierżoniowskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące firmy odbierającej odpady, harmonogramu odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych w Mieście i Gminie Niemcza, a także terminy objazdowych zbiórek zamieszczone są na stronie internetowej ZGPD-7.

Na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Niemczy mieści się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt otwarty jest trzy dni w tygodniu: poniedziałek, środa od 11.00 do 19.00, sobota od 8.00 do 16.00.

Do PSZOK można przekazywać:

  • Meble oraz inne odpady wielkogabarytowe – do 300kg/nieruchomość/tydzień

  • Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz bez zanieczyszczeń, płyty kartonowo-gipsowe – do 300kg/nieruchomość/tydzień

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny)

  • Odpady zielone (trawa, liście) – do 300 litrów/nieruchomość/tydzień

  • Opady biodegradowalne (resztki warzyw i owoców)

  • Przeterminowane leki

  • Chemikalia i odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, opakowania po chemikaliach, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, termometry itp.)

  • Zużyte baterie i akumulatory

  • Zużyte opony – jednorazowo do 5 sztuk

  • Papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania wielomateiałowe.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content