ZAPYTANIE O CENĘ

ZAPYTANIE O CENĘ – Deratyzacja budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Niemcza

paź 3, 2019 | Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail …

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy działając w imieniu Gminy Niemcza oraz Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie:

„Deratyzacja budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Niemcza”

  1. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
    – cenę (brutto) za punkt, szacunkowa liczba punktów wynosi: 504Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 11.10.2019 roku do godz. 12.00 w Sekretariacie Zamawiającego lub drogą elektoniczną pkniemcza@gmail.com

  2. Termin wykonania usługi : 1 miesiąc od dnia zlecenia prac

  3. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego (faktura zbiorcza na budynki 100 % własność Gminy Niemcza, osobna faktura na każdą Wspólnotę Mieszkaniową).

  4. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 8376 023

  5. Podpisanie zlecenia nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  6. Oferta winna zawierać:
    – ofertę cenową według załączonego wzoru.

Załączniki:

deratyzacja 100 % Gmina 2019.pdf
deratyzacja wspólnoty 2019.pdf
Formularz oferty deratyzacja.pdf

 

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content