Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NA : „Przegląd instalacji gazowej w częściach wspólnych budynków komunalnych Gminy Niemcza oraz zarządzanych Wspólnotach Mieszkaniowych oraz w lokalach mieszkalnych”:

wrz 9, 2022 | Przetarg

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z wpisem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Na samym dole posta mogą znajdować się załączniki do pobrania. W przypadku pytań zapraszamy do biura lub kontaktu poprzez formularz kontaktowy, telefon i e-mail …

                                                                                                                                                            Niemcza 09.09.2022r.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Przegląd instalacji gazowej w częściach wspólnych budynków komunalnych Gminy Niemcza oraz zarzadzanych Wspólnotach Mieszkaniowych oraz w lokalach mieszkalnych”:

  1.  

W oferowanej cenie należy uwzględnić:

– wykonanie przeglądu instalacji gazowej za jedno mieszkanie

– wykonanie przeglądu instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku do 7 lokali

– wykonanie przeglądu instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku do 12 lokali

– wykonanie przeglądu instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku powyżej 12 lokali

  1.  

Przed rozpoczęciem kontroli należy wywiesić ogłoszenia w budynkach o terminie i godzinie planowanego przeglądu. Z każdego przeglądu należy sporządzić protokół – jeden dot. lokalu mieszkalnego podpisany przez lokatora, który powinien otrzymać jedną kopię oraz drugi dot. części wspólnych budynku. Oryginały protokołów powinien otrzymać zarządca budynku wraz z fakturą za wykonane prace.

  1.  

Jeżeli lokator nie będzie obecny w lokalu w wyznaczonym dniu, Wykonawca wyznacza inny termin i godz. tak aby móc przeprowadzić kontrolę.

  1.  

Za nieprzeprowadzony przegląd w lokalach, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia. Po zakończonej kontroli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę lokali, w których przegląd nie został przeprowadzony.

  1.  

Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 22.09.2022 roku do godz. 12.00 w Sekretariacie Zamawiającego lub drogą elektroniczną pkniemcza@gmail.com

  1.  

Termin wykonania usługi : do 30.11.2022r.

  1.  

Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. Każdą wspólnotę należy zafakturować oddzielnie. Budynki komunalne należy zafakturować na Gminę Niemcza.

  1.  

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 8376 023

  1.  

Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  1.  

Oferta winna zawierać:

– ofertę cenową zgodnie z zał.1 niniejszego zapytania.

 Prezes Zarządu

Elżbieta Szymańska

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe – przegląd instalacji gazowych     

wykaz budynki komunalne PRZEGLADY GAZOWE

wykz budynków przegląd gaz 2022                                                                                                                           

 

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź poniżej

Czystość i zieleń miejska

Nieruchomości

Aktualności

Jesteśmy blisko Ciebie!

Firma

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skip to content